Impacto - шаблон joomla Joomla
Лаборатория "МЕТРОЛОГИЯ" - с една крачка напред...

Лаборатория „МЕТРОЛОГИЯ” е независима структура, гарантираща компетентност и безпристрастност за удовлетворяване на потребностите на клиента.

Управителят на "МЕТРОЛОГИЯ ХОЛДИНГ" определя следните цели и задачи, които лаборатория за калибриране „МЕТРОЛОГИЯ” е длъжна да изпълнява:

• Пълно удовлетворение на клиентите чрез високо качество на услугите в съответствие с добрата професионална практика;
• Спазване на изискванията на EN ISO/ IEC 17025:2005;
• Да предлага на пазара услугите калибриране и измерване в рамките на възможностите като техническа обезпеченост (еталонна база с гарантирана проследимост) и компетентност;
• Постоянно развитие на лабораторията както технически така и професионално за усвояване на нови области в метрологията;
• Приемливо съотношение цена/услуга;
• Спазване на сроковете и постоянно сътрудничество с клиента;
• Спазване на изискванията за конфиденциалност, безпристрастност и безупречност при извършване на калибриранията и измерванията;
• Оперативно разглеждане и удовлетворяване претенциите на клиента.

 

Нашата проследимост:

Ние ползваме услугите на национални институти по метрология членове на BIPM – БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ, MIKES-Финландия, Южнокитайски национален център по метрология, Казахстански институт по метрология - КазИнМетр.

Ползваме услугите и на лаборатории за калибриране на високо ниво, акредитирани от национални органи за акредитация страна по Многостранното споразумение на ЕА (MLA) или на ILAC (ILAC-MRA) в областта калибриране от следните държави: Англия, Германия, Франция, Словакия, Турция, Полша, Индия и др.