Impacto - шаблон joomla Joomla

 

СИ-ТЕСТИНГ

ВСИЧКИ КАЛИБРИРАНИЯ ОТ ЕДИН ИЗТОЧНИК!

“МЕТРОЛОГИЯ ХОЛДИНГ” - надежден партньор за калибриране и управление на контролно измервателна апаратура и изпитвателно оборудване

Лаборатория "МЕТРОЛОГИЯ" - АКРЕДИТИРАНА ОТ ИА БСА

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ 7 ЛИК може да изтеглите ТУК

 

Вижте нашите възможности за калибриране и измерванеОбхват

 

В компанията са разработени, внедрени и се поддържат интегрирани системи за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008 и EN ISO/ IEC 17025:2005.

Калибрирането през определени интервали от време не само съхранява величината на контролно измервателната апаратура, а и Ви дава необходимата юридическа сигурност и безопасност. Нашите клиенти имат правото да изискват не просто калибриране. Разумния съвет и персоналната консултация са от същественно значение. Това което правим е важно за нас за да бъде връзката с клиентите ни на по-високо ниво от това на чисто техническите услуги. Основна наша цел е постоянно развитие, както на материално техническата база, така и по отношение на квалификацията на персонала. Индивидуалният подход повишава нивото на техническите услуги и разширява, както преимуществата на клиента, така и нашите възможности. Клиенти, които плащат за професионални услуги, винаги имат право да очакват високо качество.

Запитайте фирмата, която извършва калибриране или проверка на Вашата контролно измервателна апаратура:

- Разполагат ли с необходимите еталони и спомагателно оборудване?

- Каква е проследимостта на измерване при калибриране?

- Има ли сертифицирана система за управление на качеството, чрез която да гарантират проследимост?

- Има ли лабораторията доказана компетентност - акредитация в съответствие с EN ISO/ IEC 17025, за извършване на калибриране?

- Каква е юридическата стойност на документа, който Ви издават?